Kontakt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TREMBOWELSKIEJ „BORYCZÓWKA”
Oddział Terenowy w Lubinie

Zarząd Towarzystwa:
1.  Anna Mularczyk-  prezes
2.  Stanisław Mularczyk- v-ce prezes
3.  Maria Juszczyszyn- skarbnik
4.  Zbigniew Paluch – sekretarz, prowadzący stronę
5.  Jadwiga Wejksznia- członek
6.  Krystyna Fedorowicz- członek
7.  Małgorzata Wilk- członek

KONTAKT Z NAMI email: kontakt@boryczowka.pl

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA

I KRESÓW POŁUDNIOWO -WSCHODNICH

herb-lwowa (1)