List otwarty w sprawie uczczenia 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżaniem się 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, ponownie przypominam, że zwracamy się do biskupów i duchowieństwa Kościoła w Polsce w liście otwartym z apelem o upamiętnienie tego wydarzenia biciem dzwonami. Aktualnie trwa zbieranie sygnatariuszy listu. Jest to inicjatywa oddolna. Znając zaangażowanie Państwa w sprawy kresowe zwracam się z zachętą o podpisanie tego listu oraz rozpropagowanie wśród członków Towarzystwa, grona rodzinnego, przyjaciół i znajomych.

W przypadku chęci podpisania wystarczy zwrotny mail z podaniem imienia i nazwiska, ewentualnie tytułu naukowego lub zawodowego i miejsca zamieszkania.

Można również podpisywać się drogą internetową na stronie: https://www.petycjeonline.com/80rocznicawolyn

KSIĄŻKI „SAMI SWOI Z BORYCZÓWKI” DO ZBYCIA

Zwracają się do nas osoby chętne do kupienia  różnych tomów  naszych książek „Sami Swoi z Boryczówki”. Niestety nie mamy, jako Zarząd wolnych egzemplarzy, ale wiele osób kupowało  więcej niż jeden egzemplarz poszczególnych tomów. Dlatego jeżeli ktoś ma na zbyciu któryś z tomów to prosimy o informację na emaila  kontakt@boryczowka.pl