Pielgrzymka Podolska

Pielgrzymka Podolska  szlakiem  sienkiewiczowskim w dniach 14 –  21 września 2019   Lwów – Tarnopol, Kamieniec,  Zbaraż,Trembowla , Czortków , Kamieniec Podolski, Chocim  Jazłowiec  Buczacz Kołomyja , Stanisławów , Żółkiew, Lwów  Koszt 900 zł  + 150 euro.

XXV Jubileuszowy Zjazd za nami

22 czerwca 2019r przeżyliśmy XXV Zjazd Boryczowian, wspaniały jubileusz. Pomysłodawcy Zjazdów zapewne nie spodziewali się , ze przez tyle lat będziemy się sobą cieszyć. Zarząd  postarał się uświetnić ten Zjazd odznaczając najbardziej zasłużonych członków naszego TMLiKP-W oddział „Boryczówka” : krzyżami kresowymi-3 osoby, medalami 30lecia Towarzystwa-2 osoby, odznakami Towarzystwa- 5 osób oraz listami gratulacyjnymi poprzednich członków Zarządów oddziału „Boryczówka” -19 osób- dekoracji dokonał honorowy gość Zjazdu Pan Tadeusz Samborski. Gościliśmy również Pana Stanisława Tokarczuka. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali na Zjazd. Mamy nadzieję że zapisze się on miło w Waszej pamięci. Abyście mogli wspominać poprzednie Zjazdy przygotowaliśmy płytę DVD z nagraniami z wielu Zjazdów, zwłaszcza tych najstarszych a dołączyliśmy ją do XVI części wspomnień „Sami Swoi z Boryczówki”.

Zapraszamy na XXV Zjazd

Zbliża się jubileuszowy  XXV Zjazd Boryczowian serdecznie  wszystkich zapraszamy, niech nikogo nie zabraknie dla kogo droga jest Boryczówka. Zaproszenie ma 4 strony proszę strzałką przewijać. Uczestników Zjazdu prosimy o wpłacenie wpisowego na konto podane w zaproszeniu.

WESPRZYJ XXV ZJAZD-czerwiec 2019

Drodzy Boryczowianie i miłośnicy Podola w czerwcu 2019 roku odbędzie się jubileuszowy XXV Zjazd Boryczowian i miłośników Podola. Zarząd  pragnie nadać temu Zjazdowi charakter bardziej uroczysty, niestety środki  w kasie, pochodzące ze składek członków, są bardzo skromne , stąd Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich , którzy chcieliby wesprzeć darowizną organizację XXV Zjazdu o wpłaty na konto: